برگزاري سومين دوره آموزشي تجارت خارجي فرش دستباف قم

0

مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي قم گفت: اين دوره آموزشي به همت دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم و با هدف آشنايي اعضاي خوشه فرش دستباف با اصول و فنون مذاکرات بعنوان مهمترين مهارت جامع بازرگاني بين الملل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج از قم، مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي قم با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين دوره آموزشي به همت دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم و با هدف آشنايي اعضاي خوشه فرش دستباف با اصول و فنون مذاکرات بعنوان مهمترين مهارت جامع بازرگاني بين الملل برگزار شد.

وي با اشاره به مباحث بيان شده در اين دوره آموزشي يك روزه خاطر نشان کرد: تعريف مذاکره و انواع و روش هاي آن، ويژگي هاي مذاکره اصولي و غير اصولي، ارکان، مهارت ها، بايدها و نبايدهاي مذاکره، تدبير، شگرد و ترفند و راه مقابله با آن، دوره هاي مذاکرات، اقدامات و مراحل انجام کار در يک مذاکره تا انعقاد قرارداد، تکنيک ها و تاکتيک هاي مذاکره، بررسي تطبيقي سبک هاي مذاکره در جهان، بن بست در مذاکره و رفتارهاي مناسب جهت خروج از بن بست مذاکرات از مهم ترين موضوعات مطرح شده در اين دوره آموزشي بود.

مهندس طيبي نژاد با مهم و مثبت ارزيابي کردن اين گونه دوره هاي آموزشي افزود: با توجه به اينکه بيش از 90 درصد فرش دستباف قم به کشورهاي مختلف دنيا صادر مي شود، لذا جهت دستيابي به توافقي مطلوب در اين معاملات بازرگاني، بايد برنامه ريزي، ارزيابي و مرور و تجزيه و تحليل کليه موارد لازم در مذاکره به اجرا در آيد.

Leave A Reply