ايران ششمين تامين کننده نفت خام ژاپن

0

واردات نفت خام ژاپن در ماه ژوئيه نسبت به ماه گذشته ۳۶۹ هزار بشکه در روز کاهش يافت و به ۲ميليون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسيده است. همچنين در مقايسه سالانه واردات نفت خام اين کشور ۷۴ هزار بشکه در روز معادل ۲ درصد کاهش يافته است.
صادرات عربستان به ژاپن نسبت به ماه گذشته ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش يافته و عربستان که جايگاه اولين صادرکننده به ژاپن را داشت به جايگاه دوم تنزل پيدا کرد؛ همچنين در مقايسه سالانه صادرات اين کشور به ژاپن ۷۳ هزار بشکه معادل هشت درصد کاهش يافته و در ماه ژوئن سهم صادرات عربستان از واردات ژاپن ۲۹ درصد بود.
صادرات امارات به ژاپن در ماه ژوئن نسبت به ماه گذشته ۸۹ هزار بشکه افزايش يافته و به ۹۵۳ هزار بشکه در روز رسيد و بدين ترتيب امارات گوي سبقت را در صادرات نفت به ژاپن از عربستان ربود و در جايگاه نخست قرار گرفت؛ در مقايسه سالانه صادرات امارات به اين کشور ۱۸۶ هزار بشکه افزايش يافته و سهم امارات از واردات ژاپن به ۳۲ درصد رسيد.
ايران نيز با تأمين ۳ درصد از نفت خام ژاپن در جايگاه ششم قرار گرفت؛ همچنين روسيه، قطر و کويت به ترتيب با سهم‌هاي ۹.۲ درصد، ۹ درصد و ۸ درصد به ترتيب در جايگاه‌هاي سوم، چهارم و پنجم صادرکننده به ژاپن قرار دارند.

Leave A Reply