فعالان خوشه مبلمان قم اصول چوب خشک کنی در هوای آزاد را فراگرفتند

0

وب سایت خوشه های کسب و کار    

گروه خبر: دفتر توسعه خوشه مبلمان با همکاری اتحادیه درودگران و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اقدام به برگزاری دوره آموزشی اصول چوب خشک کنی در هوای آزاد نمود.

گروه خبر: دفتر توسعه خوشه مبلمان با همکاری اتحادیه درودگران و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اقدام به برگزاری دوره آموزشی اصول چوب خشک کنی در هوای آزاد نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي قم؛ مهندس روح الله ابراهيمي با اعلام اين خبر اظهارداشت: دوره آموزشی اصول چوب خشک کنی در هوای آزاد در شش جلسه دو ساعته طي سه هفته متوالي برگزار شد.

وي با بيان اينكه اين دوره با حضوراعضای کمسیون آموزش و فنی و هیئت مدیره اتحادیه و سایر اعضاء به صورت رایگان اجرا شد ادامه داد: از اهداف برگزاری این دوره ارتقاء مهارت فعالان درودگري استان از نحوه صحیح خشک کردن چوب در هوای آزاد و روشهای نوین چوب خشک کنی و نیز کاهش ضایعات چوب به دلیل روش های غلط و سنتی خشک کردن بود.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي قم بيان داشت:

 دراين دوره آموزشي كه با استقبال بخش خصوصي روبرو شد مباحثي چون، سامان دهی یارد چوب خشک کنی،   چوبدستک گذاری صحیح چوب های صنعتی،       شناخت معایب حاصل از خشک کردن در هوای آزاد، پیشگیری از صفات ناشی از خشک شدن چوب، شناخت عوامل تخریب و پوسیدگی چوب و حفاظت و ایمنی چوب های خشک شده مرد بحث و بررسي قرارگرفت و در پايان به اعضای شرکت کننده گواهینامه معتبرارائع گرديد.

وي در ادامه يادآور شد: عامل توسعه خوشه كسب و كار مبلمان بدنبال  آن است كه با نياز سنجي علمي ازنيازهاي فعالان درودگري در استان اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي نمايد.

مهندس ابراهيمي خاطرنشان ساخت: در همين راستا تعامل مناسبي با کمسیون آموزش اتحادیه درودگران قن بوجود آمده است ودوره های آموزشی مناسبي براي اجرا در سال آینده، برنامه ريزي شده است.

 

Leave A Reply