طرح پژوهشی: مطالعه و فرمولاسیون تولید و فرآوری محصولات جدید با ارزش افزوده بالاتر از گیاه “شیرین بیان”

0

   

گروه خبر: مطالعه و فرمولاسیون تولید و فرآوری محصولات جدید با ارزش افزوده بالاتر از گیاه “شیرین بیان”

طرح مطالعاتی پژوهشی: مطالعه و فرمولاسیون تولید و فرآوری محصولات جدید با ارزش افزوده بالاتر از گیاه “شیرین بیان”

مجری طرح: دفترهمکاری علمی و مشاوره ای دانشگاه شیراز

دکتر عسگر فرحناکی-عضو هیئت علمی بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز

کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس

تهیه کنندگان:

عسگر فرحناکی

شاهین بخشی زاده شیرازی

1392

دانلود فایل از قسمت کتابخانه سایت خوشه های کسب و کار

Leave A Reply