دریافت تسهیلات واحدهای صنعتی با بهره گیری از ظرفیت های صندوق ضمانت در لرستان

0

گروه خبر: مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی لرستان از استفاده از ظرفیتهای مناسب صندوق حمایت سرمایه گذاری صنایع کوچک بمنظور دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی لرستان از استفاده از ظرفیتهای مناسب صندوق حمایت سرمایه گذاری صنایع کوچک بمنظور دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد.

 فرزاد محمدی اظهار داشت : با عنایت به نامگذاری سال بعنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و در راستای نیل به اهداف و برنامه های راهبردی سازمان و این شرکت اقدام به صدور ضمانتنامه جهت جبران کسری وثیقه واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات نموده است.

وی گفت : یکی از اساسی ترین مشکل واحدها جهت تکمیل و افزایش سرمایه ، کمبود نقدینگی و نداشتن ضمانتنامه جهت اخذ تسهیلات می باشد که این شرکت با فعال سازی نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، بستر را برای سرمایه گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و حمایت از تولید و اشتغال فراهم کرده است.

محمدی تصریح کرد : اولویتهای صدور ضمانتنامه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال ، تکمیل و ایجاد حلقه های مفقوده خوشه های کسب و کار ، طرحهای نیمه تمام بالاتر از 50 درصد پیشرفت ، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صادراتی ، طرح توسعه واحدهای فعال تولیدی – صادراتی ، طرح اصلاح و ایجاد ساختار و بهینه سازی مصرف انرژی ، ایجاد توسعه شرکت های دانش بنیان ، ایجاد و توسعه اجزاء شهرکهای فناوری می باشد .

محمدی اظهار داشت : صدور ضمانتنامه جهت اخذ تسهیلات قابل ارائه به کلیه بانکهای عامل بوده و  متقاضیان می توانند پس از اخذ مصوبه بانک به شرکت شهرکهای صنعتی جهت عقد قرارداد با بانک عامل مراجعه نمایند .

Leave A Reply