دعوت از طراحان بسته بندی کشور به مشارکت در مسابقه

0

گروه خبر: دعوت از طراحان بسته بندی کشور به مشارکت در مسابقه تا 5 تیرماه 1393

شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین درنظردارد در راستای ارتقاء صنعت بسته بندی کشور با همکاری عامل توسعه خوشه صنعت بسته بندی و گروه مهندسی پویا سیستم پارسیان مسابقات سالانه طراحی بسته بندی را درسطح کشور برگزار نماید.
لذا از علاقمندان به ارائه طرح های بسته بندی دعوت می شود پس از تکمیل فرم پرسشنامه شناسایی طراحان بسته بندی (به تفکیک حقوقی و حقیقی) که به پیوست می باشد، نسبت به ارسال آن حداکثر تا تاریخ 93/4/5 اقدام فرمایند.
از اطلاعات ارسالی جهت شناسایی و ارزیابی طراحان بسته بندی ، معرفی به متقاضیان طرح بسته بندی (صاحبان صنایع و ارگانهای ذیربط) و اطلاع رسانی های بعدی استفاده خواهد شد.
لازم به ذکر است اولین دوره مسابقات طراحی بسته بندی با رویکرد توسعه خوشه های صنعتی در اواخر مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد و فراخوان آن اوایل تیرماه ارسال می گردد.

Tel:028 333 29 412,028 333 56 121
Fax:028 333 504 58
Mobile:0912 582 55 95
Email:pack.award@gmail.com

Leave A Reply