دوره آموزشی نحوه خرید از بورس کالا برای اعضای خوشه پلی اتیلن

0

گروه خبر: برگزاری دوره آموزشی نحوه خرید از بورس کالا در محل سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه، از برگزاری دوره آموزشی نحوه خرید از بورس کالا در محل سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه خبرداد.

وی گفت، هدف از برگزای این دوره آموزشی، تعامل بیشتر ذینفعان خوشه پلی اتیلن و صنایع پایین دستی پتروشیمی با فرایندهای خرید از بورس کالا و بهره گیری از تجارب کارگزاریهای فعال در بورس کالای ایران است.

گفتنی است این دوره آموزشی با حضور اعضای فعال خوشه پلی اتیلن استان کرمانشاه  برگزار گردید.

Leave A Reply