شركت شهركهاي صنعتي قم كتاب مديريت توسعه خوشه كسب و كار را منتشر كرد

0

گروه خبر: مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي قم چاپ و انتشار كتاب مديريت توسعه خوشه هاي صنعتي را اقدامي جامع در بيان مفاهيم و ابزارهاي توسعه عنوان كرد.

گروه خبر: مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي قم چاپ و انتشار كتاب مديريت توسعه خوشه هاي صنعتي را اقدامي جامع در بيان مفاهيم و ابزارهاي توسعه عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قم؛ مهندس روح اله ابراهيمي در جلسه هماهنگي دبيرخانه خوشه هاي فرش دستباف كشور كه در سال نخست به قم محول شده است اظهار داشت: چاپ كتاب مديريت توسعه خوشه هاي صنعتي اقدامي ارزشمند در گردآوري و انتشار دانش خوشه هاي كسب و كاراست.

 وي با اشاره به فعاليتهاي صورت گرفته در موضوع خوشه هاي كسب و كار بيان كرد: با تجربيات كسب شده مي توان استنباط كرد كه رمز موفقيت يك برنامه توسعه خوشه، هماهنگي بين سه ضلع عامل توسعه، ذي نفعان و نهادهاي پشتيبان است.

مديرعامل شركت شهركهاي صتعتي قم با تاكيد بر اينكه انتخاب عامل توسعه نقش مهمي در پيشبرد برنامه ها دارد خاطر نشان كرد: مديريت توسعه خوشه هاي كسب و كار يك موضوع ميان رشته اي است و لازم است تيمي كه در اين زمينه كار مي كنند، ابزارهاي مديريت را فراگرفته و در برنامه هاي خود به كار گيرند.

ابراهيمي تصريح كرد: توسعه خوشه ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ سازي، يادگيري و همكاري جمعي دارد؛ لذا  ضروري است عاملان توسعه براي موفقيت عملكرد خود علاوه بر مهارت هاي فني از مهارت هاي منابع انساني، تحليل و طراحي برنامه نيز برخوردار باشند.

وي افزود: برهمين اساس در كتاب مديريت توسعه خوشه هاي صنعتي سعي شده است مفاهيم توسعه و ابزارهاي لازم براي مديريت توسعه خوشه هاي كسب و كار بيان شود تا راهنماي جامعي براي عاملين توسعه، ناظرين، مديران و كارشناسان حوزه صنعت باشد.

مهندس ابراهيمي در پايان خاطر نشان ساخت: اميدواريم چاپ و انتشار كتاب مديريت توسعه خوشه هاي صنعتي در تعميق هرچه بيشتر معاني خوشه كسب و كارمفيد واقع شده و بتوانيم نظرات كارشناسان و فعالان اين عرصه را نيز در معاونت صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي قم جمع آوري كنيم.

Leave A Reply