حمایت صندوق مهر امام رضا (ع)از خوشه های کسب و کار کشور

0

گروه خبر: مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی وخوشه های صنعتی خبرداد.

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی وخوشه های صنعتی خبرداد.

نوراله زاده در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: صندوق مهر امام رضا (ع) در جهت اشتغال زایی  و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی خرد و همچنین خوشه های صنعتی  آمادگی دارد، تسهیلاتی به صاحبان صنایع اختصاص دهد.

  گفتنی است در این جلسه توضیحاتی در خصوص شهرکهای صنعتی و واحدهای مستقر در سطح شهرکهای صنعتی استان ارایه و وضعیت خوشه های صنعتی استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت .

Leave A Reply