خوشه صنعتی پلاستیک در استان البرز

0

گروه خبر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز از ایجاد نخستین خوشه ی صنعتی در استان البرز خبرداد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز از ایجاد نخستین خوشه ی صنعتی در استان البرز خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی البرز، گودرز رضایی گفت: در راستای برنامه های حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی استان و برنامه های توسعه صنایع کوچک در حوزه خوشه های کسب و کار مراسم مناقصه انتخاب عامل توسعه خوشه  پلاستیک  استان البرز  با حضور اعضای کمیسیون مناقصه، نمایندگان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، نماینده انجمن پلاستیک استان البرز و متقاضیان شرکت کننده در مناقصه برگزارشد.

 وی با اشاره به اینکه پروژه توسعه ی خوشه کسب و کار به لحاظ ماهیت مبتنی بر سرمایه اجتماعی آن تا حد قابل ملاحظه ای بر محور فعالیت های عامل توسعه  استوار است و تغییر عامل توسعه در فرایند توسعه خوشه آسیب های جدی بر فرایند توسعه خوشه وارد می آورد، گفت: لذا دقت لازم در گزینش عامل توسعه صورت گرفت و در پایان پس از طی مراحل قانونی بازگشایی اسناد مناقصه، عامل توسعه ی که حائز شرایط مندرج  در دستورالعمل بود بعنوان برنده مناقصه اعلام شد.

Leave A Reply