خوشه فرش خراسان شمالی در نمایشگاه بین المللی چین

0

گروه خبر: تعدادی از اعضای خوشه فرش خراسان شمالی در نمایشگاه بین المللی هدایا و لوازم منزل 2014 شنون چین شرکت می کنند

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت : تعدادی از اعضای خوشه فرش خراسان شمالی در نمایشگاه بین المللی هدایا و لوازم منزل 20 شنون چین شرکت می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ؛ محمدعلی یوسفی افزود : هدف از حضور خوشه صنعتی فرش استان در این نمایشگاه ، توسعه بازار و نفوذ در بازارهای جدید بین المللی  و معرفی قابلیتهای فرش دستباف خراسان شمالی است.

وی ادامه داد : 45 کشور دنیا در این نمایشگاه حضور دارند که خوشه فرش دستباف استان علاوه بر عرضه و فروش فرش، کاتالوگ ویژه خوشه فرش دستباف را به شرکت کنندگان و بازدید کنندگان ارائه می کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: ذینفعان خوشه صنعتی فرش دستباف با هدف معرفی قابلیتهای فرش دستباف این منطقه ، تا کنون تعداد  8 نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کرده اند.

Leave A Reply