خوشه محصولات گلخانه ای جنوب استان کرمان

0

گروه خبر: جواز توسعه خوشه محصولات گلخانه ای جنوب استان کرمان بعنوان یکی از تجمع های فعال کسب وکار صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان، مجید غفاری مدیر عامل این شرکت  گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران، این شرکت اقدام به شناسایی کلیه تجمع های کسب وکار استان نموده است .

وی درادامه افزود: از مجموع تجمع های شناسایی شده در استان کرمان ، 11 تجمع قابلیت توسعه خوشه ای را داشته  که طبق بررسی های نهایی، تولید وبسته بندی محصولات گلخانه ای جنوب به عنوان تجمع خوشه ای بیشترین امتیاز را کسب نمود.

غفاری تأکید کرد:عامل توسعه خوشه محصولات گلخانه ای از ابتدای سالجاری انتخاب و کار خودرا بطور رسمی آغاز کرده است .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان اظهارداشت: در راستای کمک و توسعه واحدهای کسب و کار، سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) پروژه خوشه های کسب وکار را در الویت کاری خود قرارداده است .

وی بیان کرد: مطالعه شناختی خوشه یاد شده در حال انجام می باشد و امیدواریم با همکاری سازمان ها ونهادهای مرتبط پروژه توسعه این خوشه با موفقیت به پایان رسد

Leave A Reply