خوشه کسب و کار فرآورده هاي لبني استان گلستان، وضعيت توليد را بهبود مي بخشد

0

گروه خبر: خوشه کسب و کار  فرآورده هاي لبني استان گلستان، وضعيت توليد را بهبود مي بخشد

به گزارش وب سایت خوشه های کسب و کار، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان گفت: خوشه فرآورده هاي لبني در اين استان وضعيت توليد صنعت لبني را بهبود مي بخشد.

رحمن محمدزاده در نشست مديران واحدهاي توليدي صنايع لبني استان گلستان اظهار داشت:  استان گلستان مزيت هاي زيادي در زمينه صنايع لبني دارد و بر اين اساس مجوز پروژه خوشه فرآورده هاي لبني صادر شد.

به گفته وي تلاش مي شود با انجام مطالعات كارشناسي و راهبردي از سوي عامل  توسعه خوشه فرآورده هاي لبني، صنايع لبني استان از وضعيت مطلوبي برخوردار شوند.

وي ادامه داد: به رغم ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود، صنايع لبني با مشكلات عديده اي مواجه هستند كه فعاليت خوشه فرآورده هاي لبني يكي از دستاوردهاي مهم براي شناسايي و رفع مشكلات و چالش هاي پيش روي و بهبود وضعيت توليد محصولات لبني است.

عامل توسعه خوشه فرآورده هاي لبني استان گلستان نيز گفت:خوشه فرآورده هاي لبني فراتر از اتحاديه و انجمن است و اين انجمن ها ، از زيربخش هاي خوشه به شمار مي رود.

منصور قليچ لي اظهار داشت:  براساس آخرين آمار به دست آمده 33 واحد لبني فعال در استان وجود دارد كه هسته اصلي خوشه فرآورده هاي لبني به شمار مي روند.

وي با بيان اينكه  تامين كنندگان مواد خام، بسته بندي، ماشين آلات و ساير مرتبطين هم از اعضاي خوشه به شمار مي روند خاطرنشان كرد: واحدهاي توليدي نياز دارند كه بانك ها تسهيلات بدهند، سازمان هاي متولي  حمايت كنند، موسسات حمل و نقل، مالي و شبكه هاي توزيع و مجموعه اين موارد مي تواند به صورت جمعي و با مشاركت مرتبطين بخش، پيگيري و در نتيجه دستاورد خوبي را به همراه خواهد داشت.

به گفته وي خوشه فرآورده هاي لبني در تلاش است  با همه مرتبطين بخش ياد شده ارتباط برقرار كند و در نتيجه صنعت لبنيات را رقابت پذير كند .

در حال حاضر 33 كارخانه فعال و نيمه فعال فرآورده هاي لبني در اين استان وجود دارد  كه شير پاستوريزه،  شيراستريل و خشك، بستني، خامه و ماست و ديگر محصولات، توليد مي كنند.

يكي از ماموريت هايي كه بر عهده شركت شهركهاي صنعتي استان گذاشته شده است شناسايي خوشه هاي صنعتي و اجراي پروژه خوشه هاي صنعتي است كه اين اقدام از سال 87 در استان گلستان به مرحله اجرا رسيد.

 اولين خوشه هاي صنعتي استان خوشه خوراك دام و مكمل ها، طيور و آبزيان بوده است كه در سال 87 آغاز و در سال 91 به اتمام رسيد كه روند خوبي را طي كرد و نقش موثري در ساماندهي واحدهاي خوراك دام و طيور داشته است.

Leave A Reply