90 هزار تن برنج وارد شد / آلمان ،ترکیه و چین سه کشور مبداء واردات پوشاک

0

براساس آخرین آمار گمرک ایران در فروردین امسال 90 هزار تن برنج به ارزش 95 میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی 22.64 درصد و از نظر ارزشی 28.95 درصد کاهش داشته است…

براساس آخرین آمار گمرک ایران در فروردین امسال:

براساس آخرین آمار گمرک ایران در فروردین امسال 90 هزار تن برنج به ارزش 95 میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی 22.64 درصد و از نظر ارزشی 28.95 درصد کاهش داشته است

خبر اقتصادی: به گزارش پانا ، در فروردین امسال حدود 556 تن سیگار به ارزش 4 میلیون و 709 هزار دلار به کشور وارد شده که واردات این محصول نسبت به سال قبل 82.27 درصد افزایش وزنی و از نظر ارزشی 108.98 درصد رشد داشته است .

این میزان واردات سیگار از کشورهای ترکیه و امارات به ایران وارد شده است .

 

همچین براساس آخرین آمار گمرک ایران در فروردین امسال 90 هزار تن برنج به ارزش 95 میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی 22.64 درصد و از نظر ارزشی 28.95 درصد کاهش داشته است .

براساس گزارش گمرک ایران در فروردین امسال حدود 13 تن انواع پوشاک به ارزش 183 هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به سال قبل 49.76 درصد کاهش وزنی و 1.25 درصد کاهش ارزشی داشته است .

آلمان ،ترکیه و چین سه کشوری هستند که واردات پوشاک در فروردین امسال ازاین کشورها صورت گرفته است از آلمان 9 تن ،ترکیه 1 تن و چین 3 تن پوشاک به کشور وارد شده است .

Leave A Reply