توسعه خوشه محصولات گلخانه ای جنوب استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

0

گروه خبر: دوره آموزشی عامل توسعه خوشه صنعتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی کرمان با همکاری اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن وکشاورزی ودانشگاه شهید باهنر کرمان بمدت 7 روز برگزارشد

دوره آموزشی عامل توسعه خوشه صنعتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی کرمان با همکاری اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن وکشاورزی ودانشگاه شهید باهنر کرمان بمدت 7 روز برگزارشد.

حمید قاسم نژاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در جریان برگزاری دوره آموزشی عامل توسعه خوشه صنعتی (CDA)  گفت: پس از تدوین وشناسایی نقشه خوشه کشوری، 11 خوشه صنعتی در استان کرمان شناسایی شد که برنامه ریزی جهت امکان سنجی 2 خوشه صنعتی در سال جاری صورت گرفته است .

وی در ادامه بیان داشت: برنامه ریزی جهت توسعه خوشه محصولات گلخانه ای جنوب استان درسال جاری در دستور کار این شرکت قراردارد.

وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی افراد متقاضی جهت توسعه خوشه های صنعتی دانست وگفت: شرط لازم برای ادامه توسعه خوشه های صنعتی در استانها توسط افراد گذراندن این دوره و کسب مهارت های لازم می باشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان افزود: در این دوره علاوه بر حضور مدیران متخصص سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  واساتید دوره های قبل ، تجربیات عاملین توسعه خوشه های قبلی نیز مورد استفاده قرار گرفت .

قاسم نژاد ضمن اشاره به حضور کارشناسانی از استانهای همجوار در این دوره آموزشی تأکید کرد : شرکت شهرکهای صنعتی کرمان بعنوان اولین استان  توانست مجوز برگزاری این دوره خارج از تهران را از سازمان متبوع کسب نماید.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در خصوص انتخاب عامل توسعه خوشه  محصولات گلخانه ای جنوب استان اظهارداشت: پس از ارزیابی افراد و لحاظ نمودن توانمندیهای لازم،  فرد مورد نظر انتخاب خواهدشد

Leave A Reply