تولید فرشهای هنری و خاص با ارزش افزوده بالا

0

گروه خبر: رویکرد اعضاء خوشه فرش دستباف قم، می بایست تولید فرشهای هنری و خاص با ارزش افزوده بالا باشد.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری قم، روند توسعه خوشه فرش دستباف قم و فعالیتهای انجام شده تاکنون  را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشه فرش دستباف قم، یکی از خوشه های مهم و ارزآور کشور است.

درجلسه ای که در دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری قم و با حضوراعضاء دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم برگزار شد، در ابتدا عامل توسعه خوشه فرش دستباف قم به ارائه برنامه ها و فعالیت های انجام شده تاکنون و همچنین برنامه های آتی دفتر توسعه  خوشه فرش دستباف قم پرداخت .

بیک زاده با اشاره به مسأله تأمین مواد اولیه، ضعف در تبلیغات،  بازاریابی وتوسعه بازار و ارتقاء مهارت های منابع انسانی به عنوان نقاط فشار اصلی خوشه، بر لزوم توانمندسازی خوشه و انجام فعالیت های گروهی در حوزه تأمین مواد اولیه و همچنین تبلیغات  وبازاریابی تأکید کرد.

در ادامه، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری قم، فعالیت های دفتر توسعه این خوشه را گامی بلند در جهت اعتلای هنر- صنعت فرش دستباف قم دانست و افزود: شورای مزد قم یک تشکل منحصر به فرد در سطح کشور است که هم تولید کننده و هم بافنده به طور نسبی از این شورا راضی می باشند.

آوری فرد با اشاره به سبقه ی خوب فرش دستباف قم و رشد چشمگیر استان قم در این هنر- صنعت، فرش دستباف قم را کالایی با ارزش افزوده بالا دانست و آن را نشان دهنده ارزش کار بافندگان و دست اندرکاران فرش استان دانست و بر لزوم تولید فرشهای هنری و خاص با ارزش افزوده بالا تاکید کرد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه رقبای خارجی فرش دستباف قم با توجه به ظرافت و طرح ونقشه های منحصر به فرد، نمی توانند به بخش  قابل توجهی از بازار جهانی دست یابند. لذا باید با حفظ بازار جهانی، تولید کنندگان نیز، همچنان بهترین نقشه را با بهترین کیفیت مواد اولیه در تولیدات خود بکار برند.

آوری فرد در ادامه به مسأله بیمه قالیبافان و لزوم نظارت بیشتر بر بیمه شدگان و شناسایی بافندگان اصلی با کمک اتحادیه ها اشاره نموده و افزود: باید برای بافندگان بیمه بیکاری در نظر گرفته شود تا در ایام بیکاری مقطعی و رکود بازار، از این شغل رویگردان نشوند.

وی به لزوم استفاده از تجربیات و نظریات بزرگان فرش تاکید نموده و تعامل با ذینفعان خوشه، همچنین ثبت این تجربیات و تبدیل کردن آنها به دانش فنی و روز را امری مهم و ضروری دانست.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری قم در پایان، ثبت طرح و نقشه های فرش دستباف قم را  جهت جلوگیری ازهرگونه کپی برداری ضرروری دانسته و از دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم درخواست کرد تا این موضوع را پیگیری نماید.

 

Leave A Reply