با بانک‌های بنگاه‌دار برخورد قانونی می شود

0

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه احتمال ادغام لایحه حمایت از تولید دولت با طرح مجلس در این زمینه گفت: اگر تخلفی از سوی بانک‌ها در راستای بنگاه‌داری بانک‌ها صورت گیرد، قطعا طبق قانون با آن برخورد می‌کنیم.
 

خبر اقتصادی: محمد علیپور نماینده مجلس با اشاره به تصویب یک فوریت لایحه رفع موانع تولید و یکپارچگی نظام بانکی به فارس اظهار داشت: به نظر می‌رسد کمیسیون اصلی رسیدگی به این لایحه کمیسیون اقتصادی مجلس باشد و کمیسیون‌های فرعی آن کمیسیون بودجه، صنعت و معدن و دیگر بخش‌ها در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه احتمالا لایحه دولت با طرح مجلس که طی یک سال گذشته در کمیسیون حمایت از تولید بررسی شده است، ادغام شود، گفت: در حال حاضر اعضای کمیسیون اقتصادی نیز برای خروج از رکود راهکارهایی داشته که به احتمال زیاد در این لایحه به بحث و بررسی گذاشته شود.

به گفته این نماینده مجلس رئیس‌جمهور و مجلس برای حمایت از تولید هم‌فکر و تعامل خوبی دارند و یکی از دغدغه‌های نمایندگان شیوه بنگاه‌داری بانک‌ها بوده که مانع از پرداخت تسهیلات و حمایت آنها از تولید می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه چه ضمانت اجرایی برای بنگاه‌داری نکردن بانک‌ها وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود آنها رفته و سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین دلیل حمایت از تولید رخ نمی‌دهد و در این زمینه وقتی دولت درخواست کرده و برای این موضوع پیشنهاداتی آورده است، قطعا توسط مجلس نیز پیگیری خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید و ارتقاء روند اقتصادی کشور قوانین متناقض و دست و پاگیر حذف و ابطال خواهد شد و در این راستا برخی مصوبات مغایر با حمایت از تولید رد شده است.

علیپور تأکید کرد: ضمانت اجرایی عدم بنگاه‌داری بانک‌ها قانون است و هر بانکی تخلف کرده و تمکین نکند، با ابزارهای نظارتی و قانونی آنها را وادار به اجرا خواهیم کرد و در نهایت با بانک‌های متخلف برخورد می‌شود.

Leave A Reply