تامین مواد اولیه صنایع پلاستیک از طریق تعاونی ها

0

گروه خبر: سرپرست معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان گفت: این نشست با هدف ایجاد و تشکیل تعاونی ها برای تامین مواد اولیه صنایع پلاستیک برگزار شد

سرپرست معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان گفت: این نشست با هدف ایجاد و تشکیل تعاونی ها برای تامین مواد اولیه صنایع پلاستیک برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان؛ حمیدرضا یونسی افزود: در نشست تامین مواد اولیه صنایع پلاستیک از طریق تعاونی ها واحدهای صنعتی استان و اعضای تعاونی ها حضور داشتند و به موضوعاتی از جمله مزایا و ساختار تعاونی ها، روند تشکیل آنها و دلایل غیر فعال شدن تعاونی های قبلی، همچنین  چالشهای صنعت فعلی پرداخته شد .

وی در زمینه تشکیل تعاونی های جدید برای تامین مواد اولیه صنایع پلاستیک واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان گفت : به منظور افزایش توان واحدهای صنعتی پلاستیک در خرید مواد اولیه مورد نیاز، زمینه ای با همکاری توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی فراهم خواهد شد تا از طریق عضویت در تعاونی های موجود و یا تشکیل تعاونی جدید نسبت به تسهیل سازی خرید مواد اولیه این واحدهای صنعتی اقدام های لازم صورت پذیرد.

Leave A Reply