توجه دانشگاه ها و مراكز علمي به مدل توسعه خوشه

0

گروه خبر: مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قم، توجه دانشگاه ها و مراكز علمي به مدل توسعه خوشه را گامي مثبت در ارتقاء دانش عاملين توسعه دانست.

به گزارش سایت خوشه های کسب و کار و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم ; مهندس روح اله ابراهيمي در جلسه تبادل نظر با تيم پروژه بازنگري نظام آموزشي عاملين توسعه عنوان كرد: مدل توسعه خوشه يك مدل مترقي توسعه كسب و كار است كه با ساختاري اجتماعي و فرهنگي سعي در ايجاد يك جريان تحول آفرين در خوشه دارد.

وي عنوان كرد: هر چند توسعه خوشه نزديك به يك دهه است كه در كشور مطرح شده و با تلاش سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به شكل بومي در حال اجرا است، اما دانشگاه ها هنوز به صورت جدي به اين مقوله نپرداخته و جريان فكري توسعه خوشه در دانشگاه رواج نيافته است.

ابراهيمي افزود: با بيش از يك دهه اجراي برنامه توسعه خوشه در كشور، هم اكنون ضرورت آن احساس مي شود كه دوره آموزشي عاملين توسعه خوشه تقويت شده و با بهره گيري از ظرفيت دانشگاه ها، محتواي آموزشي و شيوه آموزش بهبود يابد؛ لذا دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران به عنوان مجري طرح تحقيقاتي بازنگري نظام آموزش عاملين توسعه خوشه انتخاب و كار خود را آغاز نموده است.

معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان قم نيز ابراز داشت: وظايف ذاتي يك عامل توسعه ايجاب مي نمايد با مهارت هاي متعددي از جمله مديريت و رهبري، روانشناسي، روابط عمومي، تجارت الكترونيك و… آشنا بوده و اين ابزارها را به خوبي به كار گيرد.

دكتر الياسي، عضو هيأت علمي و مدير پروژه بازنگري نظام آموزشي عاملين توسعه خوشه در اين جلسه عنوان كرد: بنا بر پيشنهاد سازمان صنايع كوچك و ضرورت احساس شده، پروژه بازنگري نظام آموزشي عاملين توسعه با تشكيل تيمي منسجم در دست اجرا بوده و در تلاش هستيم از الگوهاي رايج آموزش در دنيا بهره گرفته و پس از مصاحبه با خبرگان، عاملين توسعه و بررسي علل موفقيت و شكست پروژه هاي توسعه خوشه به يك نظام آموزشي كارآمد براي تربيت عاملين توسعه شايسته و توانمند دست يابيم.

شايان ذكر است در اين جلسه عاملين توسعه خوشه هاي كفش، فرش دستباف و مبلمان قم به ارائه نقطه نظرات  و پيشنهادات خود در خصوص نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي، چالش هاي پيش روي عامل توسعه، خصوصيات فردي و اجتماعي عامل و همچنين تجارب موفق و ناموفق خود در اجراي برنامه توسعه پرداختند.

Leave A Reply