شهرک تخصصی فرش خراسان شمالی آماده واگذاری شد گروه خبر: شهرک تخصصی فرش خراسان شمالی آماده واگذاری شد

0

گروه خبر: شهرک تخصصی فرش خراسان شمالی آماده واگذاری شد

به گزارش خوشه های کسب و کار. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: تنها شهرک تخصصی فرش کشور در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی آماده واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی است. شهرک تخصصی فرش خراسان شمالی آماده واگذاری شد

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی؛ محمدعلی یوسفی افزود: این شهرک تخصصی به صورت کارگاهی طراحی شده است و قابلیت سطح اشغال 100 درصدی را برای سرمایه گذاران دارد که این امر در دیگر شهرکهای صنعتی استان امکان پذیر نیست.

وی  ادامه داد : متقاضیان سرمایه گذاری در کلیه بخشهای مرتبط با دستبافته ها می توانند در این شهرک صنعتی سرمایه گذاری کرده و کلیه زمین خریداری شده را به ساخت بنای کارگاه خود اختصاص دهند که این امر موجب کاهش هزینه های ساخت و ساز و کاهش متراژ واگذاری مورد نیاز به واحدهای صنعتی می گردد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت :این شهرک صنعتی مشمول تخفیفات مقام عالی وزارت شامل 5 درصد تخفیف و 6 ماه تنفس نیز است.

محمدعلی یوسفی افزود : این شهرک به صورت تخصصی برای ایجاد کارگاههای فرش وکلیه صنایع وابسته به آن طراحی گردیده که قابلیت استقرار نمایشگاههای فرش ، صنایع دستی و موزه فرش را نیز دارد.

وی ادامه داد : همچنین سایر صنایع همگن نیز از قبیل صنایع مبل ، پرده ، مصنوعات چوبی نیز می توانند در این شهرک تخصصی مستقر شوند

Leave A Reply