در راستای مطالعات شناختی پروژه توسعه خوشه بسته بندی صورت گرفت

0

گروه خبر: دومین مجمع عمومی عادی شرکت پیشتازان تامین نیاز پلاستیک استان قزوین با حضور هیئت مدیره و اعضای تعاونی برگزار شد.

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از ایزیپو، دومین مجمع عمومی عادی شرکت پیشتازان تامین نیاز پلاستیک استان قزوین با حضور هیئت مدیره و اعضای تعاونی برگزار شد.در راستای مطالعات شناختی پروژه توسعه خوشه بسته بندی صورت گرفت

 در راستای مطالعات شناختی پروژه توسعه خوشه بسته بندی استان که تعداد ذی نفعان خوشه بیش از 200 واحد ظرفیتی می باشد و هفتاد درصد این واحدهای تولیدی را واحدهای پلیمر و پلاستیک تشکیل می دهد و در حمایت از واحدهای تولیدی پلیمرو پلاستیک” تعاونی پیشتازان تأمین نیاز پلاستیک استان قزوین” با 33  نفر عضو تشکیل شده است.

قابل ذکراست در دومین مجمع عمومی این شرکت تعاونی در خصوص مشکلات عدیده خوشه بسته بندی در حوزه پلاستیک ، تهیه مواد اولیه به بحث و تبادل نظر پرداخته که با حضور 20 نفر از اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز پلاستیک خرید مشترک مواد اولیه با اکثریت اعضا موافقت گردید و مقرر شد تا مهر ماه سالجاری خرید مشترک انجام شود.

قابل ذکر است در حال حاضر 289 واحد تولیدی این استان عضو خوشه صنعتی بسته‌بندی هستند. خوشه بسته‌بندی استان قزوین به‌عنوان خوشه ملی، می‌تواند در بهبود کیفیت بسته‌بندی سایر خوشه‌های کشور ارایه خدمات توسعه خوشه صنعتی بسته‌بندی علاوه بر تغییر پارادایم بسته‌بندی به نگاهی فراتر از یک بسته، می‌تواند با حفاظت کالاها باعث افزایش مدت زمان ماندگاری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز گردد. آن چه که از آمارها برمی‌آید نوید آینده بسیار درخشان و سرشار از رونق کسب‌وکار برای صنعت بسته‌بندی است

 

Leave A Reply