رایزنان اقتصادی سازمان توسعه تجارت در شهرکهای صنعتی سیرجان و کرمان

0

هیاتی متشکل از رایزنان اقتصادی سازمان توسعه تجارت در 21 کشور خارجی ،جهت شناسایی ظرفیت های اقتصادی و تجاری به استان کرمان سفر کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان، هیأت یادشده ضمن بازدید از شهرک صنعتی سیرجان 1 و برخی از واحدهای صنعتی، قابلیت های صنایع کوچک سیرجان را بررسی کردند.

در ادامه به منظور تبادل اطلاعات، جلسه ای با حضور تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی دارای مزیت صادراتی برگزار و اطلاعات لازم جهت ارتباط موثر بین طرفین و کمک به  صادرکنندگان، توسط رایزنان در کشورهای هدف ارائه شد .

در پایان جلسه  از سوی “رضا عباسقلی “مدیر کل دفترامورنمایندگی های سازمان توسعه تجارت ایران  پیشنهاد راه اندازی وب سایت متشکل از واحدهای صنعتی و صادر کنندگان جهت بهره برداری رایزنان سازمان اعلام شد .

همچنین مقرر شد رایزنان اقتصادی سازمان ضمن بررسی وضعیت بازار کشورهای هدف، ظرفیتهای مطلوب را جهت بازار تولیدات سیرجان اعلام نموده و نماینده ای از شهرستان سیرجان برای ارتباط با این هیأت مشخص شود.

همچنین  رایزنان سازمان توسعه تجارت در ادامه سفر به مرکز استان از شهرک صنعتی کرمان 2 و چند واحد تولیدی نیز بازدید نموده و در جریان وضعیت این واحدها قرار گرفتند.

Leave A Reply