پرداخت تسهیلات با نرخ 4 درصد به واحد های تولیدی عضوخوشه صنعتی شیلات سیستان و بلوچستان

0

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: با رایزنی های صورت گرفته  به واحد های تولیدی عضو خوشه صنعتی شیلات  سیستان و بلوچستان تسهیلات با نرخ بهره 4درصد پرداخت می شود.

به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان، محمد یعقوبی گفت: در این خصوص جلسه ای نیز با حضور مدیریت توانمند سازی صندوق مهر امام رضا و اعضای خوشه نیز برگزار گردید.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: این تسهیلات با نرخ 4% در خصوص ساخت پیش تصفیه به  واحد های تولیدی عضو خوشه صنعتی شیلات مستقر در شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان تعلق می گیرد.

وی افزود: این اقدام به منظور افزایش بهره وری و کمک به حفظ محیط زیست صورت گرفته است.

رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: علاوه براین  در این جلسه در خصوص پرداخت تسهیلات  با نرخ بهره 4% به واحد های تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان به منظور ایجاد() نگهداری و تعمیرات تفاهم صورت گرفت.

یعقوبی تاکید کرد: صندوق مهر امام رضا در خصوص راه اندازی نمایندگی فروش واحد های تولیدی در هر نقطه از کشور به واحد های تولیدی با نرخ 4% نیز اقدام می کند.

وی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات با شرایط نرخ بهره 4% برای ایجاد کارگاههای 50 و 70 متری از دیگر مصوبات این جلسه به شمار می رود.

وی اذعان داشت: صندوق مهر امام رضا نسبت به صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و ضمانت نامه سرمایه گذاری صنایع کوچک به منظور تسریع در امر سرمایه گذاری نیز اقدام می کند

Leave A Reply