تشکیل نخستین جلسه شورای راهبری خوشه فرش استان زنجان

0

جلسه شورای راهبری خوشه فرش دستباف استان زنجان با حضورعامل توسعه ، ناظر فنی و اعضا ی دستگاهای مرتبط با خوشه در محل سالن کنفرانس شرکت شهرکهای صنعی استان زنجان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان، در ابتدای این نشست عامل توسعه خوشه فرش در گزارشی به تبیین استراتژی و نقشه راه مطالعه این خوشه پرداخته سپس حضار نسبت به ارایه نظرات و پیشنهادات خود دراین خصوص پرداختند.

ناصر صیدی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان با اشاره به تولید سالانه قریب به 350000مترمربع فرش تولیدی و ارزش صادراتی بالای این محصول  در خصوص توسعه  خوشه فرش دستباف استان گفت : با توجه به پتانسیل موجود در حوزه فرش دستباف و قدمت این هنر درزنجان توسعه خوشه کمک شایانی به گسترش و شناسایی  تنگناهایی این صنعت بومی خواهد نمود.

وی گفت براساس بررسیهای ابتدایی بعمل امده تعداد 66000 نفر در این حوزه مشغول کار بوده و با توسعه این خوشه تلاش خواهیم نمود در جهت گسترش و حفظ اشتغال این افراد و صادرات محصول  نهایی با کمک کلیه دست اندارکاران موجبات ارتقای جایگاه فرش استان را هرچه بیشتر از پیش فراهم نماییم.

 

Leave A Reply