پرداخت 500 میلیاردتومان وام مشاغل خانگی

0

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تاکنون بیش از 6 میلیون و 47 هزارنفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده اند، گفت: 500 میلیاردتومان تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی در حال پرداخت است.

به گزارش مهر، ولی الله سیف با اعلام اینکه بیش از 157 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده به تسهيل و رفع موانع موجود در امر ازدواج به عنوان يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دولت تدبير و اميد اشاره کرد و افزود: دغدغه اصلي رئيس جمهور در جلسات هيئت دولت همواره تسريع و تسهيل در روند اعطاي اين تسهيلات است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور نيز عليرغم تمام مشکلات موجود از قبيل کمبود منابع قرض‌ الحسنه، اهتمام ويژه خود را در جهت تأمين و تسريع در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به کليه‌ متقاضيان در صف انتظار به کار بسته است.

وي افزود: بانک مرکزي و به تبع آن شبکه بانکي کشور نيز در همين راستا، اقدامات متعددي را در رابطه با اعطاي تسهيلات قرض‌ الحسنه ازدواج، تامين مسکن زوج‌هاي جوان، اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، و حمايت از مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور به انجام رسانده است.

سیف درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از آغاز راه‌اندازي سامانه گفت: از ابتداي راه‌اندازي سامانه ازدواج بانک مرکزي (اواخر سال 1387) تا تاريخ 1393/7/24 به تعداد شش ميليون و 47 هزار و 224 نفر از مزدوجين (معادل 157.875.012 ميليون ريال)، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از سوي شبکه بانکي کشور پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات در رابطه با تامين مسکن زوج‌هاي جوان بیان داشت: شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و هفتاد و يکمين صورتجلسه مورخ 1392/10/17 ضمن افزايش سقف تسهيلات ساخت و خريد مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم به ميزان 350 ميليون ريال مقرر نمود به منظور کمک به تأمين مسکن زوج‌هاي جوان (از محل تسهيلات ساخت و خريد مسکن اوراق گواهي حق تقدم بانک مسکن)، سقف تسهيلات خريد براي هر يک از زوجين که تاريخ وقوع عقد آنها از تاريخ 1392/10/17 باشد، تا سقف مبلغ 250 ميليون ريال و جمعا معادل مبلغ 500 ميليون ريال بر روي يک واحد مسکوني (اخذ يک واحد مسکوني به عنوان وثيقه هر دو وام) از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن، تعيين شود. که اين تسهيلات به علاوه تسهيلات جعاله تعمير و تکميل واحد مسکوني از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تا سقف مبلغ 100 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني مجاز، مجموعا به ميزان 600 ميليون ريال خواهد بود.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در راستاي اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي اشاره کرد و اظهارداشت: همه ساله و با هماهنگي با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سهميه‌اي از محل منابع شبکه بانکي کشور بابت تسهيلات مشاغل خانگي تخصيص مي‌يابد که در سال جاري نيز مبلغ 5000 ميليارد ريال از منابع عادي بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌ شده بابت اجراي قانون موصوف، تخصيص يافته که از سوي شبکه بانکي در حال پرداخت است.

سیف درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص حمايت از مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور نیز گفت: هر ساله طي مفاد بندهاي مرتبط قانون بودجه کل کشور سهميه مربوطه براي حمايت از مددجويان تحت پوشش تعيين و ابلاغ می شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در اين رابطه در سال جاري نيز در راستاي اجراي بند “د” تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مبلغ 30000 ميليارد ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور به تفكيک 20000 ميليارد ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و 10000 ميليارد ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاه‌هاي ذيربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرح‌هاي مددجويي اختصاص يافت که بر اين اساس سهميه برآوردي بانک‌هاي عامل جهت اعطاي تسهيلات، تعيين و ابلاغ شد.

 
Leave A Reply