همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک برگزار می شود

0

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران اعلام کرد: همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک  با هدف تبیین برنامه ها وحمایت های سازمان و سایر سازمانهای ذی ربط در توسعه صادرات غیرنفتی با همکاری سازمان توسعه تجارت برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل،  غلامرضا سلیمانی  ضمن تاکید بر نقش عمده واحدهای تولیدی کوچک در اقتصاد ملی  به تشریح محورهای برگزاری این همایش یک روزه پرداخت وگفت: دراین همایش ضمن تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک  به معرفی وایجاد ارتباط میان شرکتهای مدیریت صادرات وصنایع کوچک صادراتی  ومشکلات صنایع کوچک  در زمینه توسعه صادرات در پنل تخصصی با حضور نماینده دستگاه های ذی ربط نیز پرداخته خواهد شد.

 معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  در ادامه به نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی  اشاره و تصریح کرد:   بسیاری از کشورها  جهت حل مشکل رکود اقتصادی و بحران بیکاری رو به صنایع کوچک آورده اند و از طریق توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط خود توانسته اند بر مشکلات  اقتصادی فائق آیند.

 سلیمانی  خاطر نشان کرد: در این راستا دولت  تدبیر وامید ووزارت صنعت ، معدن وتجارت حمایت های قابل توجهی از صنایع کوچک را درنظرگرفته و در جهت گسترش و تقویت آنها  نیز سیاست های اقتصادی  متناسب با شرایط آنها  دردست تدوین می باشد.

 وی هدف از برگزاری این همایش را  تشویق وقدردانی از واحدهای کوچک صادراتی عنوان کرد وگفت : حمایت از توسعه صادرات واحدهای صنعتی کوچک  از برنامه های  مهم سازمان  صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی می باشد که امیدواریم در این راستا بتوان  گامهای اساسی برداشته شود

 

Leave A Reply