همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری خارجی و معرفی طرح های پیشنهادی جهت سرمایه گذاری

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از برگزاری همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در تاریخ 29 دی ماه سال جاری خبر داد. این همایش توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و باهمکاری استانداری تهران در حال برنامه ریزی و اجرا است.

سلیمانی گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، خوشه های کسب و کار و شهرکهای فناورزی جهت ثبت نام و ورود اطلاعات طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی می توانند به سایت www.tccim.ir/tnic بخش «فرم ثبت نام اطلاعات طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی» با آدرس اینترنتی www.tccim.ir/tnic/regForm.aspx با تاکید بر پروژه های سرمایه گذاری تکمیل حلقه مفقوده زنجیره ارزش و توسعه فناورزی در خوشه ها اقدام نمایند. تا اقدامات بعدی جهت معرفی به سرمایه گذاران انجام پذیرد.

وی گفت: حداقل مبلغ سرمایه گذاری داخلی طرح های اقتصادی 1000 میلیون ریال و سرمایه گذاری خارجی 300 میلیون دلار پیش بینی شده است.

Leave A Reply