معرفی توانمندی های استان در همایش صنعت چوب قم

0

امیر ولی عامل توسعه خوشه مبل استان قم در سومین همایش صنعت چوب استان  با اعلام این مطلب توضیح داد: جایگاه صنعت مبل قم در کشور و استان متناسب با توانمندی و ظرفیت‌های بالای این صنعت نیست و باید جهت معرفی این صنعت تلاش زیاد نمود که برگزاری این همایش و نیز ارتباط با تشکل‌های ملی صنعت چوب کشور در این راستا بوده است.

وی با بیان اینکه دفتر توسعه خوشه مبل استان قم از 16 ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده است گفت: با توجه به مطالعات صورت گرفته نیاز به برگزاری دوره های آموزشی در خوشه رصد شد و به همین دلیل در این مدت دو دوره اموزشی چوب خشک‌کنی و مدیریت فروش که با استقبال خوب درودگران هم مواجه بود برگزار شد.

ولی از تدوین طرح نیازسنجی آموزشی طی شش ماه خبر داد و افزود: این امر سبب شد یک نقشه راه جهت آموزش اعضای خوشه از طریق مشاوره با 40 نفر از نخبگان این صنعت تدوین شود.

عامل توسعه خوشه مبل استان با تاکید بر شناخت مشکلات صنعت چوب قم به منظور یافتن راهکارهای رفع آنها گفت: در حال حاضر محدودیت بازار جزو مشکلات اصلی محسوب می‌شود که در این مدت یک شبکه همکاری با هدف فعالیت در حوزه بازار در خوشه ایجاد شده  و این شبکه با ایجاد برند مشترک با عنوان “صمیم” در صدد توسعه بازار داخلی می باشد. وی ایجاد این کنسرسیوم و برند مشترک را یکی از دست اوردهای مهم دفتر توسعه در این مدت عنوان کرد و افزود: با تثبیت این شبکه بستر برای بسیاری از فعالیت ها مانند صادرات محصول، واردات مواد اولیه ، تبلغات و برند سزی با روش اصولی و … فراهم خواهد شد.

Leave A Reply