بخش خصوصی موظف است کالای با کیفیت تولید و برای صادرات یک فکر و برنامه درازمدت ارایه کند

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، به نقل از ایرنا، ولی الله افخمی راد روز چهارشنبه در همایش تجلیل از واحدهای صنعتی کوچک صادراتی ، اظهار داشت: در غیر این صورت واحدهای صنعتی کوچک قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه صادرات در اسناد بالادستی کشور مورد تاکید بسیار قرار گرفته است، گفت: برای رسیدن به امر صادرات باید الزامات آن را فراهم ساخت که از جمله این الزامات تولید است و تا زمانی که تولید نباشد نمی توان توقع داشت امر صادرات تحقق پیدا کند.

به گفته وی، باید در بخش تولید برنامه ریزی مناسبی وجود داشته باشد تا کالا و خدمات قابل مناسب برای عرضه در بازار داخل و خارج داشته باشیم.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ظرفیت سازی در تولید و خدمت از الزامات شکل گیری صادرات به شمار می آید، اظهار داشت: برای ظرفیت سازی هم باید دولت و بخش خصوصی وظایف محوله را به خوبی به اجرا درآورند.

افخمی راد تاکید کرد: بسترسازی مناسب در بخش سخت افزاری و نرم افزاری از جمله وظایف عمده دولت در امر صادرات به حساب می آید که باید هرچه سریعتر به این موضوع دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به وظایف دولت در حوزه نرم افزاری توسعه صادرات، افزود: در این بخش توقع بر این است که تسهیلات مناسب در اختیار صنعتگران قرار گیرد، مقررات زدایی صورت پذیرد و تعداد صدور مجوزها نیز به حداقل برسد ضمن اینکه تامین تسهیلات مورد نیاز از جمله ضرورت ها به شمار می آید.

وی با بیان آنکه برای صادرات باید به دنبال کالایی باشیم که از شرایط رقابتی مناسب برخوردار باشد، اظهار داشت: قیمت گذاری برای هر کالا یکی از آفت های مهم در اقتصاد است وقتی که این امر صورت پذیرد شاهد تولید محصولات غیرضرور خواهیم بود.

وی گفت: نباید در اقتصاد کشور آنچه در قبل آن را تجربه کرده ایم و نتایج منفی آن را شاهد بودیم، بگذاریم بار دیگر صورت پذیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس به وظایف بخش خصوصی در امر صادرات اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی موظف است کالای با کیفیت تولید و برای صادرات یک فکر و برنامه درازمدت ارایه کند.

افخمی راد در پایان تصریح کرد: وظیفه بسترسازی برای صادرات برعهده دولت است ضمن آنکه تمام امکاناتی را که برای صادرات ضروری است باید فراهم و در مقابل تا آنجا که می توانیم مقررات و قوانین را تسهیل کنیم.

Leave A Reply