ارزش تولیدات صنایع کوچک حدود 17 درصد است.

0

به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از  ایرنا، غلامرضا سلیمانی روز چهارشنبه در همایش تجلیل از واحدهای صنعتی کوچک صادراتی، اظهار داشت: هم اکنون تعداد 81 هزار واحد صنایع کوچک به بهره برداری رسیده که سهم این صنایع از کل صنایع کشور 92 درصد به شمار می آید.

وی مجموع اشتغال ایجاد شده در صنایع کوچک را حدود یک میلیون نفر برشمرد و گفت: این تعداد از مجموع اشتغال کل کشور حدود 45 درصد است.

وی با بیان آنکه سهم ارزش افزوده صنایع کوچک از مجموع ارزش افزوده صنعتی کشور 16.8 درصد است، گفت: ارزش تولیدات صنایع کوچک حدود 17 درصد است.

وی با اشاره به مشکلات فراروی واحدهای صنعتی کوچک، افزود: کمبود متخصص در حوزه های مختلف، پایین بودن سطح فناوری و ارزش افزوده، فعالیت مجزا و غیرشبکه، عدم وجود بخش های تحقیق و توسعه و عدم دسترسی مناسب به منابع مالی از جمله مشکلات صنایع کوچک در کشور هستند.

وی با بیان اینکه در تمام دنیا، صنایع کوچک در قالب خوشه های کلی فعالیت می کنند، به رویکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای ارتقا رقابت صنایع کوچک اشاره کرد و گفت: توسعه کار گروهی و شبکه ای منطبق بر مدل توسعه خوشه ای، کنسرسیوم و شبکه های افقی و عمودی از جمله رویکرد این سازمان برای ارتقا رقابت صنایع کوچک به شمار می آید.

وی سپس به معضل صنایع کوچک در امر صادرات اشاره کرد و گفت: عدم آشنایی با بازارهای خارجی، ناتوانی مالی، کیفیت پایین محصولات تولیدی، عدم برقراری ارتباط موثر با تجار خارجی و آشنایی بازرگانان داخلی و خارجی با پتانسیل های صادراتی صنایع کوچک از جمله معضلات صنایع کوچک در حوزه صادرات است

Leave A Reply