برگزاری جلسه تعیین مدیرعامل تعاونی تامین نیاز خوشه پلی اتیلن و صنایع پایین دستی پتروشیمی

0

به گزارش خوشه  های کسب و کار، جلسه تعیین مدیرعامل تعاونی تامین نیاز خوشه پلی ­اتیلن و صنایع پایین دستی پتروشیمی، مهرماه گذشته در محل سالن جلسات شرکت شهرک­های صنعتی برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان عباس پارساپور، حمید برمتر و نوید سخن­سنج به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای کامران حسینی به عنوان بازرس تعاونی رسمیت یافت، پس از رای­ گیری، آقای نوید سخن­سنج با اکثریت آرای هیئت مدیره، سمت مدیریت عامل تعاونی را عهده­دار شد.

لازم به ذکر است که خوشه پلی اتیلن و صنایع پایین دستی پتروشیمی استان کرمانشاه ، در سال دوم پروژه توسعه خود قرار دارد و در یک سال گذشته دستاوردهای ارزنده ایی به دست آورده است برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خوشه پلی اتیلن کرمانشاه، به اینجا مراجعه نمایید

Leave A Reply