بازدید از نمایشگاه بین المللی ایران پلاست و واحدهای صنعتی تولید کننده قطعات پلاستیکی

0

به گزارش خوشه های کسب و کار و بخ نقل از عامل توسعه خوشه پلی اتیلن کرمانشاه، پیرو اجرای برنامه­ های عمل سال اول پروژه توسعه خوشه، تور صنعتی بازدید از نهمین نمایشگاه بین­المللی تخصصی ایران­پلاست در محل دائمی نمایشگاه­های بین­المللی تهران با همراهی نمایندگان واحدهای صنعتی ذینفع خوشه برگزار گردید.

هم­چنین به منظور آشنایی هرچه بیشتر واحدهای صنعتی خوشه با دیگر تولید کنندگان محصولات پلاستیکی، بازدید از سه واحد صنعتی (پلاسموژن سلامت، سکناپلاست و پلاستیک صنعت صنوبر) واقع در شهرک صنعتی عباس آباد استان تهران در تاریخ 07/07/93 صورت پذیرفت.

Leave A Reply