بازدید از خوشه گلاب، عرقیات و اسانس شهرستان کاشان

0

معاون صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان اصفهان از خوشه گلاب، عرقیات و اسانس شهرستان کاشان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان ، این بازدید با حضور بخشدار بخش برزک ونماینده امام جمعه و تعدادی از صنعتگران شهرستان کاشان و عاملان خوشه گلاب و همچنین با هدف آشنایی با خوشه گلاب و عرقیات و اسانس شهرستان کاشان و بررسی مسائل و مشکلات آن برگزار شد.

امیر حاجی پور معاون صنایع کوچک با بیان ویژگیهای خوشه گلاب و اهمیت این صنعت گفت: یکی از راهکارهای توسعه پایدار، جهت دهی صنایع کوچک و متوسط به سمت خوشه شدن می باشد. مدل توسعه خوشه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک یکی از روش های برون رفت از مشکلات تولید است.

وی افزود: خوشه گلاب و عرقیات و اسانس با حدود 1500 واحد سنتی و 24 واحد صنعتی  مشکلات و نقاط ضعفی دارد که در این راستا برنامه ریزی های لازم  برای شناسایی و احصا ء مشکلات خوشه در دست اقدام می باشد.

لازم به ذکر است در پایان معاون صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان اصفهان از چند واحد صنعتی و کارگاه سنتی گلاب و عرقیات بازدید کرد.

Leave A Reply