احیای سازمان برنامه و بودجه از فردا کلید می‌خورد

0
شورای عالی اداری دولت فردا به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل جلسه می دهد و کلیات طرح پیشنهادی دولت مبنی بر احیا سازمان برنامه و بودجه به رای گذاشته می شود.
 
به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از ایسکانیوز جلسه شورای عالی اداری با حضور رئیس جمهوری،  چهار نفر از وزرا ، اسماعیل جلیلی و امیرحسین قاضی زاده نمایندگان مجلس ، دو استاندار و چهارنخبه برگزار می شود. در این جلسه برای طرح پیشنهادی دولت رای گیری می شود و به گفته جلیلی نماینده مجلس با توجه به فضای موجود این طرح به تصویب اعضا خواهد رسید.
 
در صورت تصویب احیای سازمان برنامه  و بودجه جزئیات طرح در جلسات بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. پس از انحلال این سازمان در سال 1386 به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاسیس و بخشی از وظایف این سازمان را به عهده گرفت.
 
با تصویب طرح پیشنهادی دولت مصوبه سال 1386 لغو  و سازمان برنامه و بودجه کشور احیا می شود.
Leave A Reply