تهیه برنامه ششم توسعه بدون الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (ویژه برنامه توسعه)

0

 

طبق برنامه پنجم توسعه در حالی باید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبنای تهیه برنامه ششم قرار گیرد که هنوز سرنوشت الگو نامعلوم بوده و مشخص نیست

به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از خبرنگار اقتصادی فارس با توجه به اینکه سال 94 برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسد، دولت موظف است که پیش نویس برنامه ششم توسعه را تهیه و تنظیم کرده و آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارائه شده است، اما یکی از مباحثی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه پیش نیاز تدوین برنامه ششم است و دولت مکلف به اجرا شده تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

براساس ماده یک برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد، را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس ارائه کند.

نکته قابل توجه این ماده جایی است که تاکید می‌کند این الگو پس از تصویب در مجلس مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار گیرد.

هرچند دولت قبل مسئول اصلی تهیه این الگو بوده، زیرا تا پایان سال سوم باید تهیه می‌شد، اما این بدان معنا نیست که دولت کنونی نیز وظیفه‌ای در این راستا نداشته باشد، بلکه این تکلیف مبنای تهیه برنامه ششم است.

نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه ما باید از همین الان برنامه ششم توسعه را آماده کنیم که در این ارتباط همکاران در معاونت ستاد برنامه ششم را در حال اجرا دارند. در حال حاضر هر هفته سه جلسه برای ستاد پیش بینی کرده‌ایم که در روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در دو نوبت صبح و عصر با همکارانم در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مشغول تهیه و تنظیم برنامه ششم هستیم.

سخنگوی دولت در حالی به ارائه برنامه ریزی برای تهیه و تدوین برنامه ششم خبر می‌دهد که هیچ سخنی در خصوص پیش نیاز اصلی آن که تکلیف قانونی بوده بیان نمی‌کند.

به گزارش خوشه های کسب و کار و  بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد با یادآوری اینکه مسئولان ارشد دولت ،جلسات هفتگی و منظم برای تدوین برنامه ششم در حال برگزاری دارند، عنوان می‌کند: براساس ماده 1 برنامه پنجم می‌بایست با هماهنگی سه قوه الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، تدوین شود و مبنای برنامه ششم توسعه قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت بایستی به تصویب مجلس برسد تصریح کرد: حال که چراغی روشن نشده چگونه برنامه ششم در گرگ و میش شاخصه‌های توسعه اقتصاد محور تدوین خواهد شد؟ و نتایج این برنامه بدون رعایت الزامات الگو چه خواهد بود؟

بیرانوند با بیان اینکه آیا با حاکم نبودن الزامات فرهنگ محور الگوی پیشرفت اسلامی، عدم توازن‌ها در حوزه‌های مختلف تشدید نخواهد شد، ادامه داد: تدوین الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت تکلیف قانونی دولت است و در صورت عدم تدوین و تصویب الگو امکان تصویب برنامه ششم وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در حالی که برنامه ششم یعنی تعیین و تکلیف نحوه اداره امور کشور برای 5 سال، مسئولان دولتی راساً چند جمله کلی آورده‌اند و گفتند که این پیش‌نویس الگو است، اگر الگو نقشه جامع اداره کشور است، پس پیش نویس ارائه شده فاقد شروط یک نقشه جامع است.

به گزارش خوشه های کسب و کار، آن طور که قانون برنامه پنجم توسعه تاکید می‌کند، این الگو به عنوان یک سند راهبردی و بالا دستی برای برنامه‌ریزی در کشور تلقی می‌شود، به طوری که سرنوشت آن هنوز مبهم بوده و بدون آن برنامه ششم در حال تهیه است و امیدواریم هر زودتر تکلیف این موضوع در دولت نهایی شده تا اثرات مثبت آن در برنامه ریزی‌های توسعه‌ای کشور مشهود باشد.

 

Leave A Reply