سومین جلسه شورای سیاستگذاری وراهبری آموزش، پژوهش با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت

0

سومین جلسه شورای سیاستگذاری وراهبری آموزش، پژوهش وفناوری در بخش صنعت، معدن وتجارت با حضور دکتر سید ابریشمی معاون وزیر ومدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران و دکتر توفیق معاون آموزش،پژوهش وفناوری وزیر صنعت،معدن وتجارت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل، دکترسید ابریشمی  در این نشست مشترک که در سالن اجتماعات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با حضور نمایندگان سازمانها، شرکتها ومعاونت های ستادی تابعه وزارتخانه برگزارشد، ضمن تشریح عملکرد وبرنامه های سازمان وشرکتهای تابعه در حوزه آموزش، پژوهش وفناوری، به فعالیتهای گسترده سازمان در حوزه ایجاد و راه اندازی شهرکهای فناوری، مراکز خدمات فناوری وکسب وکار وهمچنین اجرای طرحهای پژوهشی تقاضا محور واثر بخش برای صنعت کشور اشاره کرد.

Leave A Reply