صندوق ضمانت 85 درصد از تسهیلات صنعتگران را تعهد می کند

0

در جلسه مشترک مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی با مدیرعامل صندوق ضمانت صنایع کوچک کشور و تعدادی از صنعتگران مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان شمالی بر ضمانت 85 درصدی تسهیلات صنعتگران خراسان شمالی از جانب صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکید شد.

به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در این جلسه گفت: تا کنون تعداد 10 طرح تولیدی و صنعتی این استان از تعهد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور برخوردار شدند.

محمدعلی یوسفی اظهار کرد: در مجموع این صندوق حدود 50 میلیارد ریال ضمانت نامه برای طرح های تولیدی در دست اجرا در خراسان شمالی پرداخت کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات، درصورت تایید طرحهای توجیهی ازطرف بانک عامل، درصورت کسری وثیقه ازسوی صندوق ضمانت، با صدورضمانتنامه حمایت خواهند شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی بیان کرد: سرمایه گذاران به منظورتامین اصل وسود تسهیلات اعطایی بانک اعم از ریالی یا ارزی به منظور احداث و توسعه واحد تولیدی،سرمایه درگردش، بازسازی ونوسازی تجهیزات و… ازحمایت صندوق بهره مند می گردند.

علی تعقلی در نشست مشترک با صنعتگران استان خراسان شمالی نیز اظهارکرد: با طرح صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، کارآفرینان فقط موظف به تامین 15 درصد از وثیقه تسهیلات دریافتی هستند.

وی اضافه کرد: طبق اساسنامه، این صندوق تسهیلات را تا سقف 10 میلیارد ریال تامین می کند.

تعقلی افزود: ما پیشنهاد افزایش میزان تعهد این صندوق را تا سقف 30 میلیارد ریالی به هیات مدیره ارائه دادیم و در صورت تصویب این صندوق می تواند تسهیلات کارآفرینان را تا سه برابر فعلی تامین کند.

به گفته وی همچنین این صندوق به دنبال گستره ضمانت خود برای فروش تولیدات نهایی کارآفرینان نیز است که این فعالیت نیاز به تصویب هیات مدیره دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران گفت: هم اکنون اسناد اعتباری این صندوق نزد بانک های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، سینا و صندوق مهر امام رضا(ع)  طبق تعهد مورد تایید قرار دارد.

وی افزود: قراردادهایی با بانک سپه، توسعه صادرات، پارسیان و اقتصاد نوین در حال انعقاد می باشد که بزودی این بانک ها نیز اسناد اعتباری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار خواهند داد.

تعقلی ادامه داد: اولویت تامین ضمانت این صندوق برای دریافت سرمایه درگردش، طرح های دانش بنیان، طرح های مستقر در شهرک های صنعتی و شهرک های فناوری است.

به گفته وی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک محدودیتی برای ارائه ضمانت نامه برای طرح های تولیدی و صنعتی وابسته به شرکت های تعاونی نیز ندارد.

Leave A Reply