تشکل های اقتصادی عاملی مؤثر در رفع مشکلات صنعتگران

0

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی اصفهان با بیان اینکه شرکت شهرک ها سابقه ای بیش از 30 سال در تامین زیرساخت ها دارد، گفت: یکی از چالش های بزرگ این شرکت، زمین هایی است که در سال های گذشته برای احداث واحدهای تولیدی واگذار شده اند اما فعال نیستند.

به گزارش خوشه های  کسب و کار و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، امیر حاجی پور در این جلسه با بیان اینکه در استان اصفهان 8 خوشه صنعتی توسعه یافنه و 3 خوشه در دست اجرا وجود دارد، گفت: یکی از نتایج مثبت این خوشه ها، شنیده شدن نظر اعضای آن در تصمیم گیری هاست.

وی با اشاره به اجرای طرح فن بازار در استان اصفهان که توسط شرکت شهرک ها اجرا می شود، گفت: در این طرح عرضه کنندگان و متقاضیان ایده در یک سامانه با هم مرتبط می شوند و متخصصان و کارشناسان هم به عنوان مشاور در کنار آنها قرار دارند.

حاجی پور عنوان کرد: شرکت شهرک ها آمادگی دارد که به عنوان دستگاه حامی برنامه های انجمن های صنعتی و تخصصی  استان را مورد حمایت قرار دهد.

وی اعلام کرد: برای اولین بار طرحی در استان توسط شرکت شهرک ها اجرا می شود که در آن، با مراجعه به شهرک های صنعتی مشکلات واحدها را از نزدیک مشاهده و بررسی می کنیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از فعالان بخش خصوصی خواست تا مسایل خود را با تشکل های اقتصادی در میان بگذارند تا از طریق آنها پیگیری شود.

سهل آبادی با انتقاد از جریمه های مالیاتی گفت: این جریمه ها در حالی است که ما با تورم و رکود دست به گریبانیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تاکید بر اینکه شرکت شهرک ها باید بیش از قبل با تشکل های اقتصادی و انجمن های تخصصی ارتباط برقرار کند، گفت: نظارت و تشویق واحدها می تواند به انجمن ها واگذار شود

Leave A Reply