مهم ترین اقلام صادراتی ایران

0

در هفت ماهه سال جاری بیشترین میزان صادرات مربوط به پروپان مایع شده با وزن یک میلیون و 217 هزار تن و ارزش یک میلیارد و 137 میلیون دلار بوده است که به این ترتیب آن قلم حدود 5.86 درصد از کل صادرات کشور در این مدت را شامل شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها 575 هزار تن پروپان مایع شده از ایران صادر شده بود که ارزش آن به 528 میلیون دلار رسید،مقایسه این آمار با آمار امسال نشان می دهد که صادرات این محصول شیمیایی بیش از 115 درصد افزایش یافته است.

همچنین در هفت ماهه سال جاری دو میلیون و 159 هزار تن متانول از کشور صادر شده است که ارزش آن رقمی برابر 891 میلیون دلار می شود.

صادرات متانول نیز در این مدت 4.59 درصد از صادرات کشور را در برمی گیرد و با توجه به آمار دو میلیون تنی صادرات متانول به ارزش 727 میلیون دلار در هفت ماهه سال گذشته صادرات این محصول نیز 22 درصد افزایش داشته است.

سومین قلم مهم صادراتی کشور در این مدت پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص کمتر از 94 درصد به جز نوع پودری بوده است که 526 هزار تن به ارزش 850 میلیون دلار صادرات داشته و 4.38 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

در هفت ماهه سال گذشته نیز 370 هزار تن به ارزش 490 میلیون دلار از این محصول صادر شده بود که به این ترتیب صادرات آن بیش از 73 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مهم ترین اقلام صادراتی کشور به ترتیب اوره با 754 میلیون دلار، سنگ آهن هماتیت دانه بندی با 742 میلیون دلار و متانول با 727 میلیون دلار بوده اند.

بر اساس این گزارش در سال جاری پس از موارد مذکور بوتان مایع شده، قیر نفت، محصولات آهن و فولاد، سنگ آهن هماتیت دانه بندی، اوره و سیمان سفید پرتلند بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

Leave A Reply