انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و بانک پاسارگاد

0

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از امضای تفاهم نامه همکاری بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و بانک پاسارگاد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، علی تعقلی مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و مجید قاسمی مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره بانک پاسارگاد تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

علی تعقلی در این مراسم گفت:  این قرارداد در راستای اجرای قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه و ضوابط مصوب صندوق و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به تسهیلات گیرنده/ ضمانت خواه بین بانک پاسارگاد و صندوق منعقد شد.

Leave A Reply