برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه

0

دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت براساس دوره آموزشیISO9001:2008 :در محل سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه، شاهپور قنبری گفت: دوره سیستم مدیریت کیفیت در راستای اجرای برنامه های عمل سال اول پروژه توسعه خوشه پلی اتیلن انجام شد و مفاهیم استاندارد ISO:9001:2008    مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره توانمندسازی واحدهای صنعتی در بهبود کیفیت محصولات تولیدی در جهت افزایش توان رقابتی آنها است.

این دوره آموزشی با حضور 15 نفر از مسئولین واحدهای صنعتی خوشه پلی اتیلن و محصولات پایین دستی برگزار شد.

Leave A Reply