بانک جهانی گزارش داد: نسبت صادرات ایران به GDP کمتر از متوسط جهانی

0

به گزار خوشه های کسب و کار و به نقل از به نقل از بانک جهانی، در سال 2012 میلادی سهم صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 25.30 درصد بوده است و ایران از نظر سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی در دنیا در جایگاه 151 در میان 190 کشور مورد مطالعه قرار داشت.

متوسط سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی در دنیا برابر با 29.30 درصد بوده است و در 126 کشور دنیا سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از متوسط جهانی بوده است. بالاترین نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در سال 2012 میلادی به هنگ کنگ اختصاص داشت. این کشور در سال 2012 میلادی معادل 224.80 درصد تولید ناخالص داخلی خود صادرات داشت و سنگاپور که دومین کشور این فهرست است معادل 200.70 درصد تولید ناخالص داخلی خود صادرات داشته است.

سومین کشور از نظر نسبت بالای صادرات به تولید ناخالص داخلی  لوکزامبورگ و چهارمین کشور «بریتیش ویرجین آیلند» بود. ماکائو پنجمین کشور این فهرست است و سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی در این کشور برابر با 108.30 درصد اعلام شده است.

در سال 2012 میلادی سهم صادرات به تویلد ناخالص داخلی در امارات متحده عربی برابر با 95.20 درصد و در مالزی برابر با 87.10 درصد بوده است. بحرین که بیست و هشتمین کشور این فهرست است،  در سال 2012 میلادی معادل 75.30 درصد تولید ناخالص داخلی خود درآمد صادراتی داشت و قطر معادل 74.10 درصد تولید ناخالص داخلی اش درآمد صادراتی کسب کرد. عمان در این رده بندی در جایگاه چهل و سوم دنیا است و سوییس و آلمان به ترتیب در جایگاه شصت و دوم و شصت و سوم جهان قرار گرفته اند. سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی در سوییس و آلمان برابر با 52 درصد گزارش شده است.

کمترین سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی در پاکستان مشاهده شده است. در سال 2012 میلادی سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی در این کشور همسایه ایران برابر با 12.30 درصد بود/b/

Leave A Reply