توسعه خوشه‌های صنعتی یکی از وظایف حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی استان

0

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: هم‌اکنون قریب به  70 خوشه کسب و کار در استان اصفهان شناسایی شده  که این شناسایی بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه‌ای بوده است .

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ، حاجی پور به تشریح فعالیتهای توسعه در قالب مدل خوشه ای پرداخت و اظهار داشت: خوشه‌های صنعتی به مجموعه‌ای از واحدهای کسب وکار اطلاق می‌شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می‌پردازند و از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند.

وی افزود: عموما خوشه ها تعداد زیادی واحدهای اقتصادی خرد ، کوچک و متوسط را در بر می گیرند که از نظر جغرافیایی ، این واحدها می توانند در سطح روستا، شهر و یا شهرستان پراکنده باشند .بدین ترتیب ، مشخصه خوشه های صنعتی ، تمرکز جغرافیایی ، همکاری در تکمیل فعالیت های یکدیگر ، تولیدات و خدمات مشترک و همین طور چالش ها و فرصتهای مشترک است .

معاون صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان اصفهان افزود: یک خوشه صنعتی ، نه فقط شامل واحدهای کسب وکار که تولیدات و یا خدمات مشخص خوشه را تولید و ارایه می کنند بلکه به علاوه تامین کنندگان مواد اولیه پیمانکاران فرعی ، خریداران ، صادر کنندگان ، تامین کنندگان ماشین آلات ، نهادهای مختلف پشتیبان ، مشاوران ، خدمات عمومی ، واحدهای مربوط به سیستم حمل ونقل و سایر تامین کنندگان که تولید در خوشه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تسهیل می‌کنند نیز در بر می گیرد .

حاجی پور در تشریح ذینفعان خوشه گفت: گروههای دیگری از فعالان مثل اتحادیه ها، گروههای همیار، تعاونی و انجمن‌های خصوصی که ترغیب‌کننده کسب و کار بخشهای مختلف خوشه هستند نیز قرار می‌گیرند.

وی افزود: معمولا پروژه‌های توسعه خوشه‌ای با مسئولیت سازمانهای توسعه‌ای، عمومی و گاهی فعالان درون خوشه صورت می گیرد که مسئولیت مستقیم راهبری یک پروژه توسعه خوشه‌ای برعهده عامل توسعه خوشه است .

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه خوشه‌های صنعتی یکی از وظایف حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی به شمار می‌رود، ادامه داد: خوشه کسب و کار طلای اصفهان، فرش ماشینی کاشان و آران و بیدگل، محصولات پلاستیکی، برزنت و باند و گاز کردآباد اصفهان، حوله‌بافی آدریان خمینی‌شهر،  ملحفه‌بافی درچه و خمینی‌شهر، سنگ اصفهان وخوشه کسب وکارآجراصفهان از خوشه‌های توسعه یافته این استان به شمار می‌روند که روند ادامه فعالیتهای خوشه توسط شبکه های فراگیر خوشه در دست اجرا می باشد

Leave A Reply