خوشه های صنعتی آذربایجانشرقی در مسیر توسعه

0

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی به توسعه خوشه های صنعتی این استان اشاره کرد و گفت: 33 خوشه صنعتی در استان مصوب شده و عملیاتی می شوند و با ایجاد خوشه های صنعتی استان پتانسیل های موجود استان بیشتر فرصت بروز و نمود پیدا خواهند کرد.

 به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از روابط عمومی شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی, محمدعلی عسگری با اشاره  به اقدامات این شرکت در حوزه نرم افزاری, گفت: برگزاری تورهای صنعتی، حمایت هدفدار از پایان نامه های دانشجویی، ارائه آموزش های کاربردی، تاسیس کلینیک صنعت دانشگاه تبریز جهت ارزیابی واحدهای صنعتی و ایجاد فن بازار منطقه ای آذربایجان جهت تجاری سازی ایده ها از جمله اقدامات این شرکت در حوزه نرم افزاری است.

وی پس از اشاره به ایجاد نمایشگاه دائمی خوشه مبلمان و خوشه کیف و کفش آذربایجان شرقی در تبریز، از ایجاد مرکز نمایشگاهی دائمی خوشه های صنعتی استان خبر داد و گفت: ایجاد نمایشگاه دائمی بزرگ خوشه های صنعتی آذربایجان شرقی در برنامه کاری ما قرار گرفته است و من این نوید را به تولیدکنندگان و صنعتگران عزیز آذربایجان شرقی می دهم.

Leave A Reply