برگزاری جلسه فن بازار منطقه ایی استان اصفهان با شرکت های مشاور

0

جلسه فن بازار منطقه ای استان اصفهان با شرکت های مشاوره عضو مرکز خدمات کسب و کار اصفهان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان ، در راستای معرفی برنامه ها و اهداف فن بازار و همچنین معرفی خدمات فن بازار  جلسه ای با حضور حاجی پور ،معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان و نمایندگان تعدادی از شرکت های مشاوره ای مستقر در مرکز خدمات کسب و کار و فناوری شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان برگزار شد.  

 درابتدای جلسه مدیر فن بازار توضیحاتی در رابطه با نحوه فعالیت و تعاملات فن بازار با شرکت های مشاوره ای و نیز انتظارات فن بازار منطقه ای استان اصفهان از شرکت ها در زمینه ارائه خدمات به صاحبان ایده،  ارائه شد و سپس اعضای شرکت کننده در جلسه نقطه نظرات و سولات خود را مطرح کردند.

گفتنی است در پایان حاجی پور معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به ایراد سخنرانی درباره فعالیت های فن بازار و نحوه تعاملات سازنده تر فن بازار با سایر فعالان در استان اصفهان، پرداخت.

Leave A Reply