حمایت بنیاد برکت از تولید و اشتغال طرحهای صنعتی در استان خراسان شمالی

0

مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: اقدام شرکت شهرکهای صنعتی در پیوند زدن صنایع  استان با بنیاد برکت و استفاده از خدمات این بنیاد ارزشمند و درخور تحسین است.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ، فتحعلی محمدزاده افزود: حضور بنیاد برکت در استان به منظور کمک و همیاری برای بهبود و ارتقاء توانمندی اقتصادی و کارآفرینی واحدهای تولیدی استان اقدام تاثیرگذاری بود  

وی ادامه داد: با تلاش شرکت شهرکهای صنعتی نتایج حمایت بنیاد برکت از تولید و اشتغال طرحهای صنعتی در استان خراسان شمالی نسبت به استانهای دیگر بهتر بود.

مدیر حوزه مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: استان خراسان شمالی از استعدادهای خوبی در عرصه های مختلف برخوردار است ولی کمبود منابع مالی موجب شده تا در این استان  محرومیت های زیادی وجود داشته باشد که امید است با حمایت بنیاد برکت ، بخشی از  این مشکلات حل شود.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاران و کارآفرینان استان خراسان شمالی باید از فرصتهای ایجاد شده توسط  بنیاد برکت در استان استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی به اقدامات بنیاد برکت، برای حمایت از واحدهای صنعتی و جلسات متعدد برگزار شده اشاره کرد و افزود : حضور بنیاد برکت در استان به منظور کمک و همیاری برای بهبود و ارتقاء توانمندی اقتصادی و کارآفرینی واحدهای تولیدی استان اقدام تاثیرگذار ی بود که اتفاق افتاد.

وی تاکید کرد: تا کنون 7 طرح صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی خراسان شمالی با بنیاد  برکت عقد قرارداد کرده اند که  میزان سرمایه گذاری این 7 طرح  و مشارکت بنیاد برکت بالغ بر 720 میلیارد ریال بوده است.

محمدعلی یوسفی ادامه داد: 3 طرح صنعتی دیگر نیز در دست بررسی فنی و اقتصادی توسط بنیاد برکت می باشد که تا پایان سال تعیین تکلیف می شود.

 

Leave A Reply