امضای تفاهم نامه همکاری دانشکده فنی و حرفه ای باهنر شیراز با شرکت شهرکهای صنعتی فارس

0

تفاهم نامه همکاری دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز با شرکت شهرکهای صنعتی فارس امضا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی فارس، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در مراسم انعقاد این تفاهم نامه با تاکید بر لزوم تقویت و گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه بر گسترش همکاریهای پژوهشی و آموزشی به منظور ارتقای وضعیت صنعت و صنعتگران و نیز تقویت بنیه علمی دانشجویان، گفت: در این زمینه حمایت های لازم از سوی شرکت شرکهای صنعتی فارس انجام خواهد شد.

علی صداقت پور بر استفاده از ظرفیت های موجود به منظور تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه با هدف برطرف کردن نیازهای متقابل تاکید کرد و گفت: در این زمینه از تحقیقات کاربردی در مراکز آموزش عالی حمایت می شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 80درصد صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهد، تصریح کرد: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می توانند به منظور تقویت صنایع کوچک در زمینه بومی کردن فناوری های مرتبط با فعالیت های صنایع کوچک و نیز انجام پروژه های تحقیقاتی تعریف شده با هدف برطرف کردن نیازها و مشکلات آن صنایع، طرحهای خود را ارائه دهند.

صداقت پور همچنین بر فراهم کردن امکانات حضور اعضای هیات علمی دانشکده فنی شهید باهنر در واحدهای صنعتی و بخشهای وابسته به شرکت شهرکهای صنعتی فارس به منظور دریافت مشاوره و استفاده از توان علمی و پژوهشی اساتید در قالب طرح کلینیک صنعت تاکید کرد و گفت: علاوه بر آن در قالب برگزاری تورهای صنعتی نیز زمینه انجام بازدیدهای علمی،‌ آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان از واحدهای صنعتی فراهم خواهد شد.

وی همچنین از حمایت شرکت شهرکهای صنعتی فارس از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خبرداد و گفت : در این زمینه از پایان نامه هایی که با موضوع عارضه یابی و حل مشکلات صنایع کوچک و راهکارهای تقویت این صنایع انجام شود، حمایت مالی می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس استفاده از توان و ظرفیت دانشگاه در زمینه برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز صنایع، برگزاری نشست های تخصصی با موضوع ارتقاء و بهبود وضعیت صنعت و فراهم کردن زمینه لازم به منظور استفاده صنایع کوچک ازخدمات آزمایشگاهی دانشکده شهید باهنر را از دیگر مواردی بیان کرد که می تواند در تقویت ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت موثر باشد.

 گفتنی است ، در این تفاهم نامه بر گسترش همکاریهای پژوهشی آموزشی بین این دو مجموعه صنعتی و دانشگاهی تاکید شده است

Leave A Reply