تمدید مشوقات دفترچه قرارداد نواحی صنعتی تا پایان سال

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از تمدید مشوقات ویژه برای تمدید دفترچه قرارداد تولید کنندگان و صنعتگران در نواحی صنعتی ، تا پایان سال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، سید مصطفی موسوی گفت : این مشوقات بمنظور حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی صادر شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت : بر اساس این دستورالعمل اعطا مشوقات و تخفیفات مربوط به نواحی صنعتی ، تبدیل و انعقاد قرارداد مستقر در نواحی صنعتی انتقالی از جهاد کشاورزی ، می توانند از مزایای ویژه این دستورالعمل بهره مند شوند .

سید مصطفی موسوی افزود : واحدهایی که قبل از انتقال ناحیه صنعتی روستایی به شرکت استانی ، سند قطعی مالکیت خود را دریافت کرده اند ، بر اساس سطح بندی ، مشمول حداکثر 80 درصد تخفیف در بهای حق بهره برداری از زمین و تأسیسات در ناحیه صنعتی خواهند شد و واحدهایی که قبل از انتقال ناحیه صنعتی روستایی به شرکت استانی ، سند خود را اخذ ننموده اند ، از 75 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.

وی بیان داشت : همچنین بر اساس این دستورالعمل و اعطا مشوقات به واحدهای تولیدی در نواحی صنعتی ، آن دسته از واحدهایی که قبل از

انتقال ناحیه صنعتی به شرکت استانی ، تاکنون هیچگونه اقدامی در اراضی واگذار شده انجام نداده و یا بخشی از کارهای ساختمانی واحد تولیدی را انجام داده اند ، ضمن اجرای طرح ظرف مدت یکسال و ارائه تعهد ، می توانند از 60 درصد تخفیف در بهای حق بهره برداری از زمین و تأسیسات در ناحیه صنعتی خواهند شد.

موسوی تصریح کرد : بر اساس این دستورالعمل ، واحدهای تولیدی در نواحی صنعتی می توانند حداکثر تا پایان اسفند 93 از مزایای این مشوقات بهره مند شوند.

Leave A Reply