مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد می شود

0

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از تسنیم,طبق بند الف تبصره 9 لایحه پیشنهادی بودجه 94 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 94، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون ریال در سال تعیین می شود و مازاد آن به نرخ ده درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می گردد.

در بند ب این تبصره تاکید شده که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 94 تمدید می شود.

همچنین در بند ج دولت تاکید کرده شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخوردای از تسهیلات موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال های 90 تا 94 الزامی نیست.

دولت در بند ط این تبصره در توضیح چرایی افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری آورده است که در سال 94 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد بعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز می شود.

Leave A Reply