معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت خبرداد: احیا و بازسازی واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی با همکاری جهاددانشگاهی

0

 به گزارش خوشه های کسب و کار تفاهم نامه همکاری مشترک بین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران ورییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان در جهت ارتقاء وبهبود وضعیت صنایع کوچک ومتوسط( ( smeبه امضارسید.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل، دکتر سید محمد علی سید ابریشمی  امضای این تفاهم نامه را در احیا و بازسازی اقتصادی واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی با همکاری و بسیج نخبگان و دانش آموختگان موثر برشمرد وگفت:  با همکاری و تبادل امکانات و استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای علمی، فنی و زیر ساختی دو مجموعه می توان گامهای اساسی  در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان برداشت.

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت  توجه ویژه به تحقیق و  پژوهش را تنها راه  باقی ماندن صنعت کشور در عرصه رقابت جهانی عنوان کرد وگفت: یکی از راههای موفقیت در این امر، همکاری نزدیک بین صنعت و دانشگاه است.

دکتر سید ابریشمی تصریح کرد: متاسفانه در گذشته ، تعداد کثیری پژوهش، مقاله و پایان نامه دانشجویی مرتبط با حوزه صنعت در دانشگاهها انجام می شد ولی بعلت اینکه  فعالیتهای مذکور براساس تقاضا و نیاز صنعت انجام نگرفته بود، درصد کمی از آنها به مرحله تجاری سازی رسید.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران درادامه حمایت از استقرار شرکت های دانش بنیان مرتبط با خوشه های کسب وکار در پارک ها و مراکز رشد جهاد دانشگاهی را از برنامه های سازمان عنوان کرد وگفت: با برگزاری تورها و بازدید های شغلی برای دانشجویان از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی سراسر کشور می توان فضای مناسبی را برای  شناسایی این قشر از صنعت وتولید کشور فراهم کرد.

 دکتر سیدابریشمی همچنین از اختصاص فضای کارگاهی و امکانات موجود در شهرکهای صنعتی و فناوری برای تولید برخی محصولات شرکتهای دانش بنیان به جهاد دانشگاهی خبرداد واظهار امیدواری کرد: همکاری  لازم در جهت  احیا و بازسازی اقتصادی واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی با همکاری سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان صورت گیرد.

 رییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان نیز در این مراسم  از انجام طرحهای پژوهشی وامکان سنجی ایجاد پنجره واحد کسب وکار کشور با هدف کمک وتسریع وتسهیل در ایجاد وراه اندازی کسب وکارها خبرداد وگفت:در حال حاضر سند توسعه اشتغال در هفت استان کشور تهیه شده است.

محمدرضا پورعابدی با اشاره به تهیه وتدوین 80 طرح مطالعاتی وتحقیقاتی و207 طرح تیپ شغلی جدید  اظهارداشت:  درسال 92 اجرای کلینیک صنعت در پنج فاز تعریف که فاز اول آن مرحله اجرای پروژه درنظر گرفته شده بود.

   رییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان تعریف ساختار وفرایند اصلی کلینیک صنعت را فازدوم این طرح نامبرد و افزود:در فاز سوم نیز انجام واجرای 50 مورد مشاوره صنعتی برای واحدهای صنعتی مستقردرشهرکهای صنعتی تعریف شده بود.

پورعابدی تصریح کرد:  همچنین تعریف 15 مورد پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری درزمینه تخصصی وفنی وتدوین وارایه آن نیز فاز چهارم وپنجم طرح کلینیک صنعت در نظر گرفته شده بود.

رییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان در پایان با تاکید بر توجه به اقتصاد دانش بنیان  گفت: چاره ای نداریم وباید مسیر ثروت آفرینی  از مسیر علم وایجاد ارزش افزوده از طریق پژوهش  انجام شود تا به توسعه صنعتی دست یابیم.

 در ادامه مراسم امضای تفاهم نامه غلامرضا سلیمانی معاون صنایع کوچکسازمان صنایع کوچک  وشهرکهای صنعتی ایران  نیز با اشاره به ظرفیتهای موجود در جهاددانشگاهی برراه اندازی واحدهای که کمتر ازظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند، تاکید کرد و گفت: با همکاری دانش آموختگان می توان فضای مناسبی برای بهبود وضعیت صنایع کوچک در کشور فراهم کرد.

گفتنی است این تفاهم نامه درچهارماده بین دو سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران ورییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان منعقد شد.

 

Leave A Reply